Początkowa faza rozwoju naszej pociechy:)

Pierwszy rok życie dziecka jest dla jego rozwoju okresem newralgicznym. Organizm noworodka jest „w każdym calu niedojrzały”, zarówno pod względem budowy narządów/układów jak i ich funkcji. To od rodziców w głównej mierze zależy jak niemowlę przeżyje początkowy okres rozwoju. Zarówno przebieg ciąży jak i porodu rzutuje na stan zdrowia i rozwój dziecka. Rodzice chcą wiedzieć czy ich pociecha rozwija się prawidłowo. Ale to oni mogą się podzielić swoimi wątpliwościami, które ułatwią ujawnienie ewentualnych zaburzeń rozwoju.
Kontakt z rehabilitantem, jego badanie umiejętności rozwojowych dziecka pozwala na wczesne wykrycie nieprawidłowości. Dzieciom, które wykazują tylko niewielkie zaburzenia i opóźnienia rozwojowe lub nieharmonijny rozwój, wczesna pomoc daje szanse na całkowite wyrównanie zaburzeń w krótkim czasie. Do chwili obecnej nie doceniano specyfiki wczesnego rozwoju dziecka oraz skutków zaniedbań w tym okresie.
Specjalistyczne oddziaływanie, rozpoczęte odpowiednio wcześnie i prowadzone systematycznie przy współpracy i świadomej aktywności rodziców, pozwalają często korygować delikatne nieprawidłowości w takim stopniu, który umożliwia prawidłowe funkcjonowanie małego człowieka w późniejszym okresie życia. Celem zajęć prowadzonych przez rehabilitanta jest korygowanie zaburzeń statyki ciała przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu się ich, wyrównywanie zaburzeń rozwoju motoryczności, zapobieganie powstawaniu zaburzeń statyki ciała oraz wyrównywanie niedoboru ruchu u dzieci z odchyleniem. Za podejmowaniem jak najwcześniejszej stymulacji rozwoju małego dziecka przemawia wiedza o wyjątkowej plastyczności układu nerwowego we wczesnym rozwoju oraz związana z tym potencjalna kompensacja zaburzonych funkcji. Oprócz terapii samego dziecka, nieodzownym elementem wczesnego wspomagania jest współpraca z rodzicami, polegająca na wciągnięciu ich w proces terapeutyczny, poprzez prowadzenie zajęć w obecności rodzica.

Działanie rehabilitanta w czasie zajęć:
1. Omówienie rozwoju psychomotorycznego dziecka w pierwszym roku życia.
2. Pokaz prawidłowego noszenia dziecka na rękach.
3. Układanie noworodka na brzuchu.
4. Masaż dziecka.
5. Pokaz ćwiczeń dla noworodka.
6. Wskazanie czynników zaburzających prawidłowy rozwój motoryczny noworodka i niemowlęcia:
- zbyt wczesne noszenia dziecka w pozycji pionowej
- stosowanie nosidełek przed 6 mieś. życia
- szkodliwa rola chodzików w nauce chodzenia
7. Pokaz możliwości motorycznych dziecka w poszczególnych miesiącach życia.
8. Ocena prawidłowego rozwoju dzieci (ćwiczenia z zaproszonymi maluchami)
9. Udzielenie rodzicom wskazówek, pokaz ćwiczeń korygujących nieprawidłowości rozwojowe.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Blog. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.