Przygotowanie do porodu

Profesor Włodzimierz Fijołkowski – „ojciec polskiej szkoły rodzenia w swoich publikacjach pisał: „szkoła rodzenia to miejsce i czas na własną aktywność obojga rodziców w przygotowaniu się do pełnienia ról rodzicielskich, poprzez 9-miesięczny dialog z dzieckiem, poród we dwoje, ekologiczne karmienie, aż do wychowywania dzieci i umożliwniu im startu życiowego”.

W ramach zajęć Akademii Rodzicielstwa oferujemy różnorodne formy przygotowania do porodu

Ćwiczenia gimnastyczne

Ćwiczenia gimnastyczne dobrane są tak, aby utrzymać mamę w dobrej kondycji fizycznej, a dziecku stworzyć optymalne warunki do prawidłowego rozwoju.

Do ćwiczeń wykorzystujemy- krzesła, materace, piłki rehabilitacyjne. Stałym elementem zajęć gimnastycznych jest nauka relaksacji i wizualizacji. Daje to kobiecie poczucie kontroli nad własnym ciałem, pozwala rozładować stres, co zwiększa zdolność do długotrwałego wysiłku i wzmacnia wiarę w swoje możliwości.

Ćwiczenia mają na celu zmniejszenie dolegliwości ciążowych, przygotowanie poszczególnych grup mięśniowych do porodu. Natomiast ćwiczenia oddechowe pozwalają lepiej dotlenić dziecko i pozbyć się napięcia.

Aby aktywnie uczestniczyć w ćwiczeniach należy przedstawić pisemną zgodę lekarza prowadzącego ciążę, świadczącą o braku przeciwwskazań do ćwiczeń fizycznych.

Wykłady teoretyczne

Szkoła rodzenia jest miejscem gdzie można zdobyć niezbędną wiedzę o ciąży, porodzie, połogu, pielęgnacji dziecka, karmieniu naturalnym, ale także nauczyć się dialogu z dzieckiem w wewnątrzmacicznej fazie jego rozwoju.

Warsztaty

Warsztaty to nauka praktyczna. Pokazujemy jak prawidłowo przystawić dziecko do piersi. Choć karmienie jest czynnością naturalną i kobieta powinna instynktownie wiedzieć co ma robić, to w praktyce nie jest to tak proste i oczywiste, jak się wydaje.

Warsztaty dotyczące kąpieli noworodka są przeznaczone głównie dla tatusiów. To ich uczymy jak dbać higienę malucha od pierwszych dni życia.

Pokazy filmów

Jako uzupełnienie wiedzy proponujemy cykl filmów tematycznie związanych z naszym programem.

Możliwość komentowania jest wyłączona.